Rabobank International

Product Market

Rabobank International heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen om een interne Product Market te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de relatiemanagers van de verschillende labels van Rabobank informatie en kennis uit  wisselen om zodoende de klanten beter en completer in te kunnen lichten over de producten en diensten van de bank en de sublabels.

Concept

Hoe kunnen de relatiemanagers hun klanten beter bedienen? Welke producten binnen het portfolio van de sublabels van Rabobank sluiten aan op hun wensen of zijn een aanvulling op de wensen of veranderende omgeving van de klanten in deze nog steeds roerige tijden? Dat gaat beter als je het geheel kan overzien. Het totaalplaatje in beeld hebt. The Big Picture, ons thema voor de Product Market.

Realisatie

We gebruiken fotografie als uiting en als kunstvorm en metafoor om de boodschap te vertellen. En daarbij starten we met het in beeld brengen van de klanten. Letterlijk. We creëren de  International Wholesale Gallery. Grote blow ups in de verschillende ruimtes visualiseren de verschillende programmaonderdelen. Tijdens de subsessies staan fotografische begrippen als scherpstellen, sluitertijd, perspectief, panoramaview en ontwikkelen centraal om de inhoudelijke boodschap duidelijk te maken.

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market

Product Market